Author: mahdimoradpoor

افزایش قد

ممکن است جایی شنیده باشید یا خوانده باشید که شرکت در برخی از انواع ورزش ها راهی مفید برای افزایش طبیعی قد شما است. بله، مستر قد میگوید چه ورزش هایی قد را بلند میکند! حق با شماست زیرا ورزش نقش حیاتی در افزایش قد شما دارد. و این چیزی است که ما در این مقاله به شما نشان خواهیم داد. در حین انجام یک ورزش، ماهیچه های مچ پا، زانو و ستون فقرات می توانند تحت فشار و تحریک قرار گیرند و به رشد قد شما کمک کنند. با این حال، از انجام ساعت‌ها و ساعت‌ها ورزش خودداری کنید.…

Read More